روش های ثبت خدمت

ارتباط مستقیم

به آسانی می توانید درخواست خود را در سایت ثبت کنید یا با یکی از شماره تلفن های مجموعه تماس حاصل فرمایید.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (لبزنت)

از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی نیز می توانید ثبت خدمت کنید.

شبکه آزمایشگاهی  با ارایه پژوهانه و یارانه های متنوع به اعضای هیئت علمی و دانشجویان دریافت خدمات از مراکز عضو شبکه را تسهیل کرده است.